RĘKAWY TERMOKURCZLIWE COVALENCE (dawniej RAYCHEM)

SCHEMAT ZASTOSOWAŃ:

Thermofit – technika materiałów termokurczliwych

Opisane poniżej produkty Thermofit zbudowane są ze zmodyfikowanych, molekularnie usieciowanych a przez to nietopliwych poliolefin fabrycznie na wewnętrznej stronie powleczonych warstwą kleju.

Do powłok Covalence oferuje ekonomiczny, technicznie niezawodny system oparty na materiałach termokurczliwych. Niezależnie od tego, czy trzeba uszczelnić rury okładzinowe lub doprowadzenia do domów czy też trzeba wytworzyć zabezpieczenie antykorozyjne wysokiej jakości dla spoin, złączek, kołnierzy, złączy, połączeń wtykowych, trójników, kolanek czy połączeń kielichowych Covalence oferuje korzystne cenowo rozwiązania wysokiej jakości.

Thermofit WPC-50 (GAPS) oraz WPC-60 (HTLP)

Materiał ten jest otwartą opaską termokurczliwą z zaklejką zamykającą, wzmocniony włóknem szklanym. Oferowany jest w postaci gotowych zestawów (rękaw + zaklejka) dopasowanych do średnicy nominalnej rury lub jako materiał do konfekcjonowania w rolkach 450mm x 30mb.

CECHY PRODUKTU:
– „wszystko w jednym” dzięki czemu montaż jest pewny i szybki,
– niskie koszty instalacji poprzez prosty montaż,
– nie wymaga użycia primera zwiększającego przyczepność, montaż odbywa się bezpośrednio na oczyszczonej powierzchni rury.

Do szczególnie ciężkich warunków pracy zalecany jest system WPC-60 (HTLP). Ma on budowę trójwarstwową (żywica epoksydowa, klej termotopliwy i usieciowane poliolefiny), podobnie jak trójwarstwowa izolacja fabryczna rurociągów.

Thermofit CSEM-F

Produkt ten jest dzieloną opaską opracowaną specjalnie do uszczelniania rury użytkowej i osłonowej. Odznacza się ona skrajnie wysoką zdolnością kurczenia.

Zastosowany tutaj system zamknięcia za pomocą zamka błyskawicznego pozwala na prosty i szybki montaż. Wzmocnienie włóknem szklanym daje opasce wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką zdolność kurczenia.

CECHY PRODUKTU:
– nie wymaga użycia primera zwiększającego przyczepność, montaż odbywa się bezpośrednio na oczyszczonej powierzchni rury,
– niskie koszty instalacji poprzez prosty montaż,
– do stosowania również przy niecentrycznie umieszczonej rurze użytkowej.

Thermofit Flexclad II

Produkt ten jest termokurczliwą taśmą przeznaczoną do ochrony przed korozją głównie kolanek, ale i prostych rur w sieciach zasilających. Po podgrzaniu materiał kurczy się, przy czym klej uszczelniający topi się i wtłaczany jest w puste przestrzenie i nierówności powierzchni. Dzięki temu osiąga się ciągłą, jednorodną warstwę. Taśmę stosuje się z zakładką 50% (C30).

CECHY PRODUKTU:
– nie wymaga użycia primera zwiększającego przyczepność, montaż odbywa się bezpośrednio na oczyszczonej powierzchni rury,
– niskie koszty instalacji poprzez prosty montaż,
– dobra tolerancja na różne powłoki fabryczne,
– dzięki wysokiej elastyczności w stanie dostawy można przetwarzać w niskich temperaturach i na małych średnicach rury,
– niezależność od średnicy powoduje, że jest taśmą uniwersalną (obniża koszty magazynowe).

Thermofit PERP-KIT

Produkt ten służy do izolowania uszkodzonych miejsc na powłokach fabrycznych PE na rurach ze stali i żeliwa.

System składa się z dwóch składników:
– wypełniacz PERP,
– łatka PERP.

CECHY PRODUKTU:
– może przyjmować na siebie duże siły ścinające i znakomicie przyczepia się do powłok fabrycznych na bazie polietylenu,
– nie wymaga użycia primera zwiększającego przyczepność, montaż odbywa się bezpośrednio na oczyszczonej powierzchni rury,
– bardzo ekonomiczny, naprawa następuje tylko w miejscu uszkodzenia

Aplikacja rękawa termokurczliwego.