SYSTEM ZATRZYMYWANIA WYCIEKÓW NA RUROCIĄGACH

STOPKiT jest jedynym, efektywnym systemem zatrzymywania wycieków pod ciśnieniem. Unikalna koncepcja, opatentowana przez firmę 3X Engineering, umożliwia zablokowanie wycieków pod ciśnieniem, bez zwiększania naprężeń w rurociągu

System można stosować na:
– ropociągach,
– gazociągach,
– wodociągach.