TABLICA POWŁOK I KLAS IZOLACJI ANTYKOROZYJNYCH

Specyfikacja:
Powłoka Klasa izolacji Składniki powłoki Zastosowanie
ANTICOR B B30
wg. PN-EN 12068
i DIN 30672
Podkład Polyken 1027
Warstwa wewnętrzna Polyken 980-25, z zakładką 50% Warstwa zewnętrzna Polyken 955-15, z zakładką 50%
Zabezpieczenie rurociągów dystrybucyjnych; połączeń spawanych, armatury, rehabilitacja rurociągów.
ANTICOR B B30
wg. PN-EN 12068 i DIN 30672
Podkład Polyken 1027
– Taśma Polyken 930-35 z zakładką 66% lub – Taśma Polyken 905-40 z zakładką 50%
Zabezpieczenie rurociągów dystrybucyjnych; połączeń spawanych, armatury, rehabilitacja rurociągów.
ANTICOR C C30
wg. PN-EN 12068 i DIN 30672
Podkład Polyken 1027 Warstwa wewnętrzna Polyken 942-30, z zakładką 50% Warstwa zewnętrzna Polyken 955-15, z zakładką 66% Zabezpieczenie rurociągów przesyłowych; połączeń spawanych, armatury, rehabilitacja rurociągów.
ANTICOR C plus C50
wg. PN-EN 12068 i DIN 30672
Podkład Polyken 1027 Warstwa wewnętrzna Polyken 942-30, z zakładką 50% Warstwa zewnętrzna Polyken 955-28, z zakładką 50% Zabezpieczenie rurociągów przesyłowych, połączeń spawanych, rehabilitacja rurociagów.
ANTICOR PLAST A30
wg. PN-EN 12068
Podkład Polyken 1027 Warstwa wewnętrzna Polyken 942-30, z zakładką 50% Warstwa zewnętrzna Polyken 955-28,z zakładką 50% Zabezpieczanie armatury, połączeń kołnierzowych, kielichowych itp.